Via deze website zullen we periodiek het nieuws over voorbereiding en uitvoering publiceren, zodat een ieder op de hoogte blijft.

Update dinsdag 19 september

Wat is er de afgelopen weken gedaan bij s.v. Harskamp?

Heel veel. Laten we in ieder geval meedelen dat de werkzaamheden op schema liggen.

De bouwcommissie (gemeente Ede, Greenengineers, Ceelen Sport Constructies, SV Harskamp, Sportservice Ede) is, tijdens de uitvoerende werktijd, tweemaal bijeen geweest. Op 24 augustus en op 5 september is in ons clubhuis de voortgang besproken. Alle partijen brengen ter tafel wat voor hen van belang is. Dat werkt prettig en verhelderend. Korte lijnen.

Onze vereniging is in deze periode niet veel meer aan zet wat betreft werkzaamheden. In het voortraject hebben we veel kunnen doen. En tegen de tijd van de oplevering zullen, kunnen en moeten we wellicht weer aardig aan de bak. Maar dat zien we dan wel weer.

Inmiddels is alle grond afgevoerd en is de cultuurtechnische fundatie van de kunstgrasplaatsen (hoofdveld en pannaveld) alweer aangebracht. Een tweetal keuringen zijn inmiddels verricht en akkoord. De contouren van de beide plekken zijn al duidelijk zichtbaar. De bekabeling zit al in de grond en de waterhuishouding (aanvoer en afvoer) zitten eveneens in de grond. Inmiddels is er alweer enig snoei- en kapwerk verricht aan het overtollige groen, maar dat moet nog verder worden afgemaakt door Sportservice Ede. Inmiddels is (vanuit China) het scorebord al in Ede (bij onze sponsor Joalpe – Henk Duyts) gearriveerd. Ook zijn de kabels voor elektra en UTP al in de kantine naar binnen gebracht.

De doelen van het B-veld zijn verplaatst. De sloot langs het B-veld is gedempt (en voorzien van de drainage-leiding). De belijning van het B-veld is aangepast aan de nieuwe maatvoering. Dat vergt voor de vrijdagmiddagploeg wel de nodige kopzorgen, want dat doen deze mannen al bijna twintig jaar volgens een vast stramien.

Zo hier en daar is er begin gemaakt met het straatwerk rondom de velden. De veld-afrastering van ons gehele complex wordt volledig vernieuwd. En om ons B-veld komt een ook leun-hekwerk, zodat dit veld ook volgens de KNVB-normering dienst mag doen als hoofdveld.Ik ben niet volledig in de opsomming, maar dat hoeft ook niet. Want iedereen kan zien wat een grote sprongen er worden gemaakt.

De planning is dat het eerste elftal op zaterdag 7 oktober haar eerste thuiswedstrijd (in competitie-verband) zal spelen. Het is nog de vraag welk veld dat gaat worden.

Werkzaamheden sportpark

Werkzaamheden sportpark

Werkzaamheden sportpark

Werkzaamheden sportpark

Werkzaamheden sportpark

Werkzaamheden sportpark

Werkzaamheden sportpark

Werkzaamheden sportpark

Werkzaamheden sportpark

Update zaterdag 19 augustus

Vorderingen inzake renovatie sportpark

Misschien denk je op het eerste gezicht: het lijkt of er weinig meer gebeurd rondom de aanleg van het kunstgras in Harskamp. Maar gelukkig: er is heel veel gedaan maar nog meer te doen.

Inmiddels is de aannemer aan wie de gemeente Ede haar opdracht heeft gegeven bekend geworden. Het is CSC Sport uit Zeewolde (een dochteronderneming van Nijverdal Ten Cate). CSC staat voor Ceelen Sport Constructies en heeft bij Advendo ’57 en SDS ’55 in de gemeente Ede al kunstgras aangelegd. Zij mogen ook het nieuwe kunstgrasveld bij Ede-Victoria en FC Jeugd realiseren. De eerste gesprekken met de aannemer (directeur Ceelen en bedrijfsleider Ter Steege) zijn al geweest. Zij gaan gebruik maken van kleedkamer 2 als schaft- en overlegplek. Tevens wordt eens per week een meeting georganiseerd (woensdagmiddag) waarbij de aannemer, gemeente Ede, Green Engineers (projectbegeleiding) en vereniging aanwezig zullen zijn.

Afgelopen week zijn de afspraken gemaakt met de afnemers van de grond die afgegraven moet worden. Ook met de vervoerders van deze enorme bult zwarte grond zijn gesprekken mee gevoerd. Er is overtollige begroeiing verwijderd en het hout is verdeeld onder de armen. De takkenbossen zijn aan moeder natuur teruggegeven.

Verder is de ontmanteling van de oefenhoek in volle gang en zijn de lichtmasten tussen A- en B-veld verplaatst (tijdelijk) zodat de trainingen en avondwedstrijden op het B-veld gewoon kunnen doorgaan. De drie buitenste masten van het A-veld zijn de grond al uit.

Het is de bedoeling dat deze armaturen zullen worden ingezet om de trainingshoek (pannaveld) beter te verlichten.

Inmiddels zijn de grondmonsters genomen om zeker te kunnen zijn dat de te verwijderen grond vrij is van verontreiniging. Om deze test in de praktijk te brengen hebben we een proeflevering gedaan aan Maas Klok. Hij wilde, uit nostalgisch oogpunt, graag iets van de grond rondom zijn huis hebben. Wellicht mag hij de komende tijd niet meer van huis......

Het is de bedoeling dat de grond van ons hoofdveld en het gedeelte van de oefenhoek (pannaveld) verplaatst wordt naar mensen en instanties die binding hebben/hadden met onze vereniging. Een deel van de grond gaat naar een oud-laatste man van SDS’55. Een ander deel gaat naar een oud-spits van SV Otterlo en nog een deel gaat naar een andere (deels Harskampse-)vereniging om het motorsportterrein waar MAC Harskamp haar wedstrijden afwerkt te verfraaien.

Werkzaamheden sportpark

Het verplaatsen van de lichtmasten tussen A- en B-veld

Werkzaamheden sportpark

Een kijkje in de schakeling masten van het B-veld

Werkzaamheden sportpark

Het verwijderen de lichtmasten op het A-veld

Werkzaamheden sportpark

Maas Klok druk in de weer met zijn graspollen

Werkzaamheden sportpark

Het verbranden van de takjes en blaadjes van de overtollige begroeiing

Update woensdag 26 juli

Werkzaamheden ter voorbereiding van kunstgras op het hoofdveld

De vrijdagmiddagploeg en onderhoudsploeg zijn begin juli gestart met het verwijderen van de reclameborden langs het hoofdveld. Deze zijn opgeslagen om begin oktober aan de nieuwe afrastering weer te monteren.

Een week later is gestart met het slopen en verwijderen van de dug-outs. Daarna was de veldafrastering aan de beurt. Vervolgens stonden er nog een tweetal doelen eenzaam op het hoofdveld. Vangnetten (met veel gaten) zijn weggehaald en ook de staanders zijn de grond uit.

Al het tegelwerk onder de reclameborden en bij de seniorenbanken zijn inmiddels verwijderd en afgevoerd. De banken zijn uit de grond gehaald en staan te wachten op hergebruik. De overtollige materialen zijn ondertussen afgevoerd naar Theunissen te Wekerom (oude metalen) en Schriek en Hol in Harskamp (o.a. steenpuin, tegels).

Het is nu (dinsdag 25 juli) een grote groene vlakte met nog zes lichtmasten en een scorebord. Meer staat er echt niet.

Werkzaamheden sportpark

Werkzaamheden sportpark

Werkzaamheden sportpark

Update donderdag 20 juli

Informatiebijeenkomst kunstgrasveld

Op donderdag 20 juli j.l. om 19.30 uur heeft het bestuur van s.v. Harskamp haar leden geinformeerd over de vordering van de besprekingen over het kunstgras op het hoofdveld van onze vereniging.

Via de website en social media zijn de leden uitgenodigd om aanwezig te zijn en deel te nemen aan de info-avond. Het bestuur was verguld met de voor Harskampse begrippen grote opkomst (bijna 50 mensen). Ook de samenstelling deed hen deugd: van jong tot oud.

Informatiebijeenkomst kunstgrasveld

De avond werd geopend door Dirk van Wikselaar, die dankbaar gebruik maakte van de aanwezigheid van de voorzitter van de BEV, de heer Jan Randewijk, en de projectleider van de gemeente Ede (Leroy Verhagen, van Greenengineers BV). Deze twee heren waren natuurlijk bereid om de nodige vragen te beantwoorden aangaande de te gebruiken infill, het soort kunstgras, de omheining, de veldafrastering en toebehoren alsmede over de planning van de werkzaamheden.

Aan de hand van een powerpoint presentie liet Dirk de leden zien sinds wanneer we het sportpark ’t Meuleveld zijn gaan gebruiken. Welke grote veranderingen er in de loop der jaren zijn geweest en welke materialen en middelen we nu gaan gebruiken.

Jan Randewijk lichtte toe welke politieke en maatschappelijke discussies er zijn geweest over de te gebruiken korrels (SBR, EPDM, TPE, Kurk) en over de ruim binnen de huidige normering liggende PAK-concentratie van de te gebruiken infill.

Leroy Verhagen kreeg vervolgens het woord om de plannen en de tekeningen van de nodige uitleg te voorzien. Vele vragen werden gesteld en zonodig door de sprekers en onze eigen projectleider Leo Rap beantwoord. Dat werd een mooie Harskampse discussie. Ruim een uur later werd de bijeenkomst officieel afgerond om nog even na te babbelen.

Informatiebijeenkomst kunstgrasveld

Via deze website zullen we periodiek het nieuws over voorbereiding en uitvoering publiceren, zodat een ieder op de hoogte blijft. Onze functionarissen binnen het bestuur zullen zaken die nodig zijn om de seizoenstart zo goed mogelijk in goede banen te leiden ook via de website laten weten. Te denken valt hier aan de trainingstijden en wedstrijddagen als het kunstgrasveld nog niet beschikbaar is.