De jaren '40 en '50

SV Harskamp werd op 15 juni 1948 opgericht in de bakkerij van Geert Pieters aan de Dorpsstraat in Harskamp. Een twintigtal jongeren uit het na de oorlog opbloeiende Veluwse dorp staken de koppen bij elkaar en er werd besloten om een vereniging op te richten. De naam zou worden VVH, maar dat bestond al en kreeg bij de KNVB geen inschrijving. Het werd daarom SVH. Deze stoere mannen uit dorp Harskamp (Vooreind) en de lintbebouwing richting Stroe (Achtereind) hadden al wel enige wedstrijden in de benen, maar dat mocht geen naam hebben. Grote roergangers uit die tijd waren de families Jacobsen, de Geit, Borgers en Kleijer. De eerste voorzitter werd Cees van Loenen senior.

Foto voor oprichting, spelend onder de naam Harskampse Boys

Foto voor oprichting, spelend onder de naam Harskampse Boys

De eerste levensjaren

Het eerste levensjaar van de Harskampse vereniging heeft alleen bestaan uit het spelen van oefenwedstrijden. De competitie leek de oprichters nog wat te veel van het goede. Eerst even kijken hoeveel mensen op de been konden worden gebracht. Er werd gespeeld op zaterdagmiddag.

In die tijd werd er nog gewoon gewerkt op zaterdagmorgen. Dan naar huis, hapje eten, de kleding vast aangetrokken en dan richting de Otterloseweg, achter de Officiersmess. In een weiland van de familie Onderstal (werd gehuurd) kon, na het verdrijven van de veestapel, het verwijderen van de meeste uitwerpselen, worden gevoetbald.

Het seizoen 1950-1951, dus het tweede seizoen in de competitie, werd het eerste kampioenschap behaald. De heren hadden de smaak te pakken. In het seizoen daarop werd eveneens afgesloten met een kampioenschap. Twee jaar achter elkaar. Hoe is het mogelijk. In dat jaar kwamen er echter enkele spelers s.v. Harskamp versterken. Niet alleen de jongens uit Harskamp zorgden dat het ledental steeg, en de voetbalkwaliteit hoger werd.

Waarschijnlijk het kampioenselftal 1950-1951

(Waarschijnlijk) het kampioenselftal 1950-1951

Kampioen van de eerste klasse in 1952

Het kampioenschap in 1952 van de eerste klasse, met de promotie naar de grote KNVB. Tweemaal achter elkaar kampioen worden brengt met zich mee dat meerdere jongelingen in Harskamp erbij willen horen en lid worden van s.v. Harskamp. We konden met een derde elftal beginnen en ook de jeugd speelde zo af en toe een wedstrijd. Deze wedstrijden waren niet te ver uit de buurt, want de afstand werd meestal per fiets overbrugd.

Eindstand 1e klasse 1951-1952

Eindstand 1e klasse 1951-1952

Slechtere tijden

Maar toen braken slechtere tijden aan: degradatie in 1953. Hierna werd meteen weer het kampioenschap van de eerste klasse opgeeist, maar het ledental liep aardig terug. In 1955-1956 werd er zelfs een speciale ledenvergadering uitgeschreven om te kijken of er met andere verenigingen in de buurt samengewerkt kon worden. De leden verwierpen dit voorstel, zij vonden dat toen al een 1 april grap. Helaas kwam het zover dat het eerste elftal uit de competitie werd genomen, omdat er niet genoeg centjes meer in kas waren om de kosten te betalen.

Dat waren moeilijke tijden, maar daar word je, net als bij kleine kinderen, sterk van. Omdat vrijwillig werd teruggetreden, moest s.v. Harskamp opnieuw in de eerste klasse van de Arnhemse Voetbal Bond beginnen. In 1956-1957 werd een nieuw kampioenschap gevierd.

Het kampioenselftal uit 1956-1957

Het kampioenselftal uit 1956-1957

De jaren '60 en '70

In 1960, en wel op 30 april, opende burgmeester H.M. Oldenhof het nieuwe sportcomplex aan de Otterloseweg te Harskamp. Als feestelijke openingswedstrijd werd helaas verloren van DTS ‘35 uit Ede. Onder toeziend oog van voorzitter Bosma, de scheidsrechter en enkele spelers trapt de burgemeester de eerste bal.

Ook in die jaren verzorgde muziekvereniging Excelsior, ook uit Harskamp, de vrolijke noten. Later zouden zij bij jubilea en kampioenschappen nog veel vaker hun deuntje meespelen.

Het nieuwe sportpark van SV Harskamp

Opening van het nieuwe sportpark van SV Harskamp

Weinig verandering aan de thuisbasis

Vanaf de opening van het complex in 1960 is er ongeveer tien jaar weinig tot niets veranderd aan de thuisbasis van s.v. Harskamp. De achthoekige Toko stond op de plek waar de huidige kantine nu staat. De kleedaccommodatie en de achterliggende kantine zijn rond tussen 1968 en 1970 gerealiseerd.

Derby tussen Harskamp en Otterlo

De derbies tussen Harskamp en Otterlo waren ook in de jaren zestig een begrip

Sterke verbetering van de huisvesting

Begin 1970, toen oud-trainer Hennie Jonker weer naar Harskamp kwam, werd de huisvesting van s.v. Harskamp sterk verbeterd. Het eigen clubhuis, werd als bouwpakket ergens in Zuid-Holland op de kop getikt. De kleedruimten werden door de gemeente Ede verwezenlijkt. Tevens werden achter de doelen vangnetten geplaatst en werd er een verlichte oefenhoek aangelegd.

Ook was het 25-jarig jubileum was in aantocht. De hele jeugdafdeling werd in 1973 bij het vijfentwintigjarig bestaan van s.v. Harskamp in kleur vereeuwigd.

Een van de eerste kleurenfoto's: de B-junioren in 1973.

Een van de eerste kleurenfoto's: de B-junioren in 1973

De jaren '80

In 1981 kreeg s.v. Harskamp haar clubblad. Jan Bos en Jan Beerdsen, later met medewerking van Wim van den Brink hebben de eerste jaren het maandblad gemaakt op een echte stencilmachine met inbrander. In 1986 volgde Fred Emons Jan Bos op in de redactie. Later kwam het kopieerwerk om de hoek. Nico Kleijer zorgde voor de omslagen.

Een eigen clubblad: De Uitschieter

Een eigen clubblad: De Uitschieter

Een volledig jeugdbestuur

Ook kwam er in de jaren '80 een volledig jeugdbestuur. Voorzitter Jan de Geit, secretaris Hans Iping en Ben van den Brink als penningmeester. Zij hebben dit jaren voor onze club gedaan. Als eerste werd de mogelijkheid onderzocht om een jeugdkamp te organiseren. Met de gehele jeugd een week op stap. De initiatiefnemers waren wild enthousiast.

De eerste jeugdkampen in de jaren '80

De eerste jeugdkampen werden in de jaren '80 georganiseerd

De zomer van '88

Wat een mooie zomer in 1988. De club bestond veertig jaar. Het jubileumfeest was een groot succes, het jubileumboek werd met veel belangstelling gelezen, het Nederlandse Elftal werd Europees kampioen en de feestweek had een aardig duitje opgeleverd. In Harskamp kon met de voorbereiding van een eigen lichtinstallatie worden begonnen. Met de opbrengsten van het veertigjarig jubileum werd de lichtinstallatie aangelegd.

De jaren '90

In 1991 klopten enkele spelers van het derde elftal op de deur van de bestuurskamer. Ze wilden een eigen toernooi organiseren. De datum hadden ze al geprikt. Hemelvaartsdag. Dit toernooi met veel muziek, met veel versnaperingen, met veel sportiviteit is een mooie afsluiting van het seizoen voor onze recreanten. Het eerste jaar waren de mannen twee weken aan het bellen om tegenstanders en scheidsrechters te vinden. Een paar jaar later duurde deze bezigheden nog twee dagen. Momeneel is deze sessie op een avondje, zeg maar twee uur, geregeld. Er staan zelfs teams op de wachtlijst.

Hemelvaarttoernooi van het 3e elftal

Hemelvaarttoernooi van het 3e elftal

Nieuwe bestuursleden

In 1996 verlaat Bart van Ark het bestuur en hadden we naast geen voorzitter, ook geen vice-voorzitter meer. Een extra ledenvergadering werd uitgeschreven. Wim Schut van de Laarweg, voetballer van SVH-4, wilde wel secretaris worden, mits de toenmalige secretaris, Dirk van Wikselaar, de hamer zou overnemen. Dat laatste vond wel plaats, het eerste niet. Later is Jaco van de Kamp (met Teus en Dirk, dus de derde keeper in het bestuur) tot secretaris benoemd.

De jaren '00

In 2003 worden de kleedlokalen met behulp van de plaatselijke bedrijven v.d. Blaak en Onderstal geheel vernieuwd. Onder leiding van Teus van den Brink hebben we veel zelf gedaan. De externe kosten die zijn gemaakt werden betaald door de gemeent Ede. Het was voor de dienst EWZ een pilotproject inzake Legionella.

Onderhoud aan de kleedkamers

Onderhoud aan de kleedkamers van SV Harskamp

Hoewel er weinig sportiefs te vieren viel, zijn er nog twee recepties georganiseerd: onze “minister van financiën” paste in 2002 al een kwart eeuw op de guldens en nu de euro’s van s.v. Harskamp. Drie jaar later wordt Dirk van Wikselaar ook in het zonnetje gezet. Ook hij maakt dan 25 jaar deel uit van het Dagelijks Bestuur van SVH. Beide mannen worden gefêteerd door de KNVB met de gouden waarderingsspeld en door de leden benoemd tot erelid van s.v. Harskamp. Na Jan Bos en Johan van den Berg vormen zij nu een kwartet.

SV Harskamp in het heden

De afgelopen jaren heeft het 1e herenteam met wisselend succes in de vierde klasse gespeeld. Seizoen 2009-2010 was een succesvol seizoen waarin promotie naar de derde klasse werd afgedwongen. Behalve een kleurrijke geschiedenis is onze vereniging in het bezit van een prachtige kantine en sportaccommodatie, gelegen aan de Otterloseweg te Harskamp.

Toegankelijk voor iedereen

SV Harskamp is een voetbalvereniging, welke toegankelijk is voor iedereen. Onze vereniging wil zich onderscheiden van andere verenigingen door te werken volgens een goed opgezet organisatieplan. Wij streven naar een goede band met onze leden, niet alleen met de jeugdleden zelf, maar ook met de ouders. SV Harskamp heeft in totaal (senioren en jeugd) een kleine 200 leden en bij ons kunnen kinderen voetballen in de leeftijd van 5 tot en met 18 jaar. De jeugdcommissie opereert onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur is het hoogste orgaan binnen SV Harskamp. De vereniging telt 4 seniorenelftallen en doorgaans zo'n 6 à 7 jeugdteams.

SV Harskamp is een kleine dorpsvereniging waar toch veel aandacht is voor de kwaliteit van het spel. Het is ook de enige voetbalvereniging in het dorp. De vereniging biedt de jeugdspelers gediplomeerde trainers en goede begeleiders. Deze zijn er voor alle jeugdspelers. SV Harskamp heeft als visie dat het plezier voor de jeugdspelers voorop staat en dat we daarbinnen proberen elke voetballer op zijn eigen niveau zo goed mogelijk te laten presteren. Lees hieronder meer over de visie van SV Harskamp.

Wedstrijd SV Harskamp in 2021

Wedstrijd SV Harskamp in 2021

Visie van SV Harskamp

SV Harskamp wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk. SV Harskamp wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers en ouders/verzorgers op dit vlak. SV Harskamp moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. SV Harskamp heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Het bestuur en de betreffende commissies dragen de gedragscode actief uit.

Naast voetbal verzorgt SV Harskamp ook allerlei andere activiteiten zowel binnen als buiten de vereniging. We gaan dan zaalvoetballen, zwemmen, doen spelletjes in de kantine, oliebollen bakken, een puzzelrit en nog veel meer. Hiervoor hebben we een speciale activiteitencommissie. Elk jaar gaat de jeugd tijdens de herfstvakantie op voetbalkamp.

Ook buiten de vereniging is SV Harskamp actief. Zo is er onlangs samen met Sport Service uit Ede een straatvoetbaltoernooi georganiseerd en verzorgen we samen met andere verenigingen echte dorpsactiviteiten.

 • Speeldagenkalender seizoen 2024/’25

  De speeldagenkalender voor het seizoen 2024/’25 is bekend. De meeste reguliere competities gaan van start in het weekend van 21 september 2024.

  17 juni 2024

 • Hemelvaarttoernooi 2024

  Dit jaar hebben we wederom een fantastisch Hemelvaarttoernooi mogen beleven, gevuld met sportiviteit en enthousiasme.

  13 mei 2024

 • Minnenhoek

 • HeliAir

 • Van den Brink Techniek

 • Falk Bouwsystemen