Vrijwilligers geëerd en jubilarissen gehuldigd

Op vrijdag 23 februari heeft het bestuur van s.v. Harskamp haar vrijwilligers in het zonnetje gezet. Om 19.00 uur werden de deuren van het clubhuis geopend. Voor 19.30 uur waren al 70 SVH-vrijwilligers binnen. Iets later opende voorzitter Dirk van Wikselaar de avond met zijn speech.

Vrijwilligers geëerd en jubilarissen gehuldigd

Hij haalde nog even de kunstgras-zaken en andere verfraaiingen van het clubhuis en het sportpark aan. De renovaties die nog gepland zijn, kregen de aandacht. Daarna was het de beurt aan de jubilarissen en hun wederhelften om het buffet te openen.

Dit jaar was Hoge Veluwe Catering aan zet om onze sympathisanten te voorzien van veel vlees. Gegrild, gestoomd, gebraden of gebakken. Alles was voorhanden. Het smaakte ook nog super. En dat allemaal onder onze nieuwe veranda, die in een kleine twee weken uit de grond is gestampt door weer een aantal vrijwilligers en Evert (Timmer) Top. Niet te verwarren met onze andere Evert Top. Onze reserve-captain van SVH-Vet-1 is niet zo handig met hamer en beitel.

En toen het vaste voedsel goed is gevallen gingen de meesten over tot het slobberen van vloeibare versnaperingen. Vervolgens waren de jubilarissen aan de beurt. Eerst de kwart-eeuwers. Andy Waaijenberg en Johan Brons. Als twee makke schaapjes zaten deze heren te wachten wat de praeses dit jaar weer aan de zaal wilde toevertrouwen. Het bleef heel netjes. Het zijn natuurlijk ook voorbeeldige leden van s.v.Harskamp.

Vrijwilligers geëerd en jubilarissen gehuldigd

Daarna waren de halve-eeuwelingen aan de beurt. Ben en Wim van den Brink. Beiden zijn in 1968 lid geworden van s.v. Harskamp. En dat is vijftig jaar geleden. Deze heren hebben niet alleen gespeeld bij onze vereniging maar vervulden (en vervullen nog steeds) allerlei functies bij s.v. Harskamp. Zo was Ben tweemaal secretaris en bijna bij alle elftallen grensrechter en/of leider. Ook bij de bardienst speelde Ben zijn deuntje mee. Wim van den Brink was ook elftalleider en ook bij onze kantine heeft Wim heel veel uurtjes gemaakt. Hij was bestuurslid met de kantine als zijn verantwoording en later werd Wim onze vaste kantinecommissaris en dat is hij nu al ruim 25 jaar. Beide heren Van den Brink zijn twee jaar geleden benoemd tot Lid van Verdienste van onze rood-zwarte vereniging voor hun vele werk besteed aan s.v. Harskamp.

Vrijwilligers geëerd en jubilarissen gehuldigd

De mensen uit Ederveen zijn ook nog even in het zonnetje gezet omdat Wim van Ginkel, Theunis van Dooren en Jan Nap zijn naar Harskamp gekomen om onze vrijwilligers een voedzame avond te bezorgen.

Ben, Wim, Andy en Johan nogmaals van harte gefeliciteerd met jullie jubileum en onze vrijwilligers allemaal bedankt voor de inzet voor ‘jullie’ eigen vereniging.

Dirk