Voordracht nieuwe voorzitter SV Harskamp

Het bestuur is verheugd om jullie te kunnen mededelen, dat Berry van Kruistum bereid is gevonden om de vacante positie van voorzitter op zich te willen nemen. De algemene ledenvergadering (ALV) over seizoen 2020-2021 zal, naast de financiële verslaglegging, dan ook in het teken staan van de verkiezing tot voorzitter. Om zo snel mogelijk invulling te kunnen geven aan de vacature voorzitter heeft het bestuur dan ook besloten, om op de aankomende ALV, Berry van Kruistum namens het bestuur voor te dragen voor de functie van voorzitter.

Voordracht nieuwe voorzitter: Berry van Kruistum

Tegenkandidaten kunnen uiterlijk achtenveertig (48) uur voor de vergadering waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld (de dag van de ledenvergadering niet meegerekend) door tenminste drie (3) leden van achttien (18) jaar of ouder bij het bestuur worden aangemeld.

Onderstaand stelt Berry van Kruistum zich kort aan jullie voor

Mijn naam is Berry van Kruistum (1975). Ik ben getrouwd met Ria en samen hebben we twee kinderen (Daan en Tessa). Daan speelt in de jeugd van SV Harskamp. Als geboren en getogen Harskamper heb ik in mijn jeugd bij SV Harskamp gespeeld. Daarna heeft mijn focus gelegen bij BMX en motorcross. In het dagelijks leven ben ik eigenaar van Slagerij ‘t Pleintje en B&G Catering Service.

Berry van Kruistum stelt zich voor

Op de foto, staand geheel rechts: Berry van Kruistum

De afgelopen jaren ben ik op bestuurlijk niveau actief geweest bij verschillende organisaties, waaronder als bestuurslid van de Spil, als voorzitter bij BNI Ravel en als voorzitter bij de middenstand vereniging. Binnen de voetbalvereniging SV Harskamp ben ik al jaren actief in de sponsorcommissie en de afgelopen maanden heb ik samen met Escher van Norel, Erik Koogje en Marco van den Brink de technische commissie gevormd, waarbij we druk bezig zijn geweest met de herstructurering rondom het 1e elftal.

De gesprekken die ik de afgelopen periode gevoerd heb met het huidige bestuur en andere betrokkenen binnen de vereniging geven mij het vertrouwen om als voorzitter bij SV Harskamp aan de slag te gaan en samen met mijn medebestuurders richting te gaan geven aan onze prachtige vereniging.

 • Voorbereiding SV Harskamp 1

  Aanstaande zaterdag, 13 augustus, speelt het 1e elftal zijn eerste oefenwedstrijd. Om 11.00 uur zal er worden afgetrapt tegen FC de Bilt.

  10 augustus 2022

 • Familiedag: 20 augustus

  Op 20 augustus vindt de jaarlijkse familiedag van SV Harskamp plaats. Tijdens deze dag worden er activiteiten georganiseerd voor jong en oud.

  09 augustus 2022

 • Van den Berg Installateurs

 • HeliAir

 • Minnenhoek

 • Brons Schoonmaak