Nieuws van het bestuur

Dinsdagavond heeft minister president Rutte tijdens zijn persconferentie bekend gemaakt dat er weer ruimte komt voor georganiseerde sportbeoefening. Een positief bericht voor onze vereniging, waar we zeker blij mee zijn. Na afloop van de persconferentie werd het volgende besluit gepubliceerd door het Kabinet;

Sport

Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiƫle wedstrijden). Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.

Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan. Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen. Zie ook de mededeling vanuit de KNVB.

De gemeente hoopt voor het weekend een plan voor het sporten in de gemeente Ede te hebben. Dit plan zal met de verenigingen worden overlegd. Aan de andere kant zullen wij ons als vereniging voorbereiden op het weer openen van ons sportpark en de regels moeten opstellen die dan gaan gelden. Donderdagavond hebben we als bestuur zijnde een eerste overleg gehad over de invulling en het hoe en wanneer. Pas als er volledige duidelijkheid is zullen we hierover via de site en Facebook communiceren.

Blijf gezond!
Bestuur SV Harskamp