Een jaar om snel te vergeten

Het afgelopen kalenderjaar is in allerlei opzichten een jaar geweest waarvan we hopen dat we het de volgende jaren zo niet meer mee zullen maken. In sportief opzicht was het ook een gemankeerd jaar. Een jaar waarin de competitie van 2019-2020 niet kon worden afgemaakt en de nieuwe competitie dit najaar al snel weer moest worden gestaakt. We kregen te maken met allerlei richtlijnen, waarvan we in 2019 niet hadden kunnen bedenken dat ze nodig zouden zijn. Anderhalve meter afstand houden, eenrichtingsverkeer, je handen stuk wassen, etc.

Ook de diverse activiteiten die normaal gesproken rond de winterstop plaatsvinden gaan niet door. Zo zijn er in de maanden december en januari geen kaartavonden, geen darttoernooien, geen driedorpen toernooi voor de jeugd in Barneveld en geen Nieuwjaarsreceptie. Helaas is het, op de trainingen voor de jeugd na, te stil op sportpark ‘t Meuleveld.

Wat brengt het nieuwe jaar ons?

Hoe zal het in 2021 gaan, gaan de competities dan weer starten? De laatste geluiden van de KNVB zijn dat, mocht de situatie m.b.t. corona verbeteren, voor de senioren er twee opties op tafel liggen:

  • De huidige competities opdelen in halve poules waarbij er een hele competitie (uit en thuis) wordt gespeeld.
  • Het uitspelen van alleen de eerste helft van de competitie.

De persconferentie van 12 januari zal mogelijk meer duidelijkheid brengen. Dat geldt ook voor het vervolg van de competities voor de jeugd. In ieder geval lijkt het er nu op dat er niet voor half februari weer in competitieverband zal kunnen worden gevoetbald. Laten we hopen dat dit optimistische scenario waarheid wordt!

Gebeurt er verder nog wat bij SV Harskamp?

Zeker, de vrijdagmiddagploeg blijft immer bezig met kleine onderhoudsklussen. Onderhoud aan de kleedkamers, clubgebouw en velden. Ook hebben ze het nodige kap- en snoeiwerk gedaan, de resultaten waren dan ook goed zichtbaar!

Ook het bestuur en diverse commissies zitten deze tijd niet stil. Achter de schermen zijn we druk bezig met de toekomst van onze vereniging. Zo zijn we aan het kijken hoe om te gaan met de ALV; blijven uitstellen of een alternatieve variant?

Ook zijn er al de nodige gesprekken geweest, waaronder met onze huidige hoofdtrainer Connie van den Dikkenberg. We hebben in gezamenlijk overleg besloten dat dit zijn laatste seizoen als hoofdtrainer is. Met de overige stafleden zal binnenkort gesproken worden.

Rondom de selectie spelen er nog diverse andere zaken, sommige zitten in de afrondende fase. Momenteel kunnen we hier nog niet veel over vertellen, maar we hopen snel met meer nieuws naar buiten te komen.

Tot slot

Er zijn uiteraard nog veel meer punten, lang niet alles is nog genoemd. Het grootste punt is natuurlijk de wens dat we elkaar in het voorjaar weer kunnen treffen op en rondom de velden en dat er weer kan worden gevoetbald.

Aan de vele vrijwilligers die onze vereniging rijk is, zal het niet liggen. Het bestuur wil hen allen danken voor hun inzet het afgelopen jaar. Een jaar met haperingen, het is al genoemd. Maar dat gold zeker niet voor het vele werk dat vrijwillig weer is verzet. Zonder vrijwilligers houdt het op, er is geen vereniging die zonder kan. Dank dus nogmaals.

Het bestuur wenst alle leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, supporters, sponsoren en donateurs goede kerstdagen en een gezond en sportief 2021.

Blijf gezond en pas goed op elkaar!
Bestuur SV Harskamp