De jeugd gaat weer trainen

Dinsdag 21 april jongstleden heeft premier Rutte per 28 april 2020 een versoepeling aangekondigd voor sporten door kinderen in de leeftijd tot en met 18 jaar. Voor S.V. Harskamp betekent dit dat de trainingen voor de jeugdteams t/m JO-11 in een aangepast trainingsschema worden hervat. Daar zijn wij als bestuur en jeugdcommissie erg blij mee!

Het hervatten van de trainingen vraagt echter wel een bepaalde discipline van ons allemaal. De veiligheid en gezondheid van zowel spelers als trainers willen we niet in het geding stellen. Daarom zijn de trainingen de komende tijd aan bepaalde voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden, vastgesteld door de overheid en de gemeente Ede, zijn door het bestuur en de jeugdcommissie vertaald naar onze situatie.

Om het trainen van de betreffende teams mogelijk te maken zijn er regels opgesteld welke strikt nageleefd dienen te worden. Wanneer er uitzonderingen gemaakt zouden worden dan kan dit leiden tot onduidelijkheid en/of ontevredenheid. Wij willen jullie allemaal uitdrukkelijk verzoeken om deze regels goed door te lezen en na te leven.

Start vanaf donderdag 7 mei

Wij zullen donderdag 7 mei gaan starten met de trainingen om vervolgens elke dinsdagavond in verschillende tijdsvakken te gaan trainen. Hieronder een overzicht van de tijdsvakken en trainingsplekken.

 

Verder zijn wij nog aan het onderzoeken hoe we de 1.5 meter regel kunnen hanteren bij de oudere jeugd zonder de veiligheid van de kinderen en trainers in het geding te brengen en ons te houden aan de regels. Wij komen hier zo snel mogelijk op terug.

Het is ook mogelijk om vriendjes en vriendinnetjes mee te nemen die (nog) geen lid zijn!

Regels

Om het trainen van de betreffende teams mogelijk te maken zijn er regels opgesteld welke strikt nageleefd dienen te worden. Wanneer er uitzonderingen gemaakt zouden worden dan kan dit leiden tot onduidelijkheid en/of ontevredenheid. Wij willen jullie allemaal uitdrukkelijk verzoeken om deze regels goed door te lezen en na te leven.

  • Ouders mogen kinderen brengen en ophalen, maar hebben geen toegang tot het sportpark.
  • Het clubhuis blijft gesloten. Kantine, kleedkamers en andere faciliteiten zijn verboden gebied. Er kan dus niet gedoucht worden en ook toiletten zijn niet beschikbaar.
  • Kinderen zijn 10 minuten voor aanvang training welkom op het sportpark en niet eerder!
  • Na de training dient men direct het sportpark te verlaten zodat er geen contact is met de volgende trainingsgroep.
  • Kinderen met symptomen welke met het Coronavirus in verband worden gebracht worden niet toegelaten op het sportpark.
  • We blijven van elkaar af en hanteren de normen zoals deze ook buiten het sportpark verplicht zijn.
  • Instructies van de trainers worden strikt opgevolgd.

Het niet naleven van bovenstaand reglement kan ertoe leiden dat de trainingen stopgezet worden. Houd je er dus aan!