Contributie 2e seizoenshelft 2017-2018

Een dezer dagen zal de contributie weer van uw rekening worden afgeschreven. De contributie is met terugwerkende kracht over de afgelopen seizoenshelft. U herkent onze incasso aan de volgende gegevens:

  • Ons Incassant ID: NL09ZZZ401192260000;
  • Omschrijving: Contributie 1-1 tm 30-6-2018.

Het bedrag van de incasso is als volgt bepaald:

  • Senioren: € 17,50 per maand;
  • Junioren: € 11,50 per maand;
  • Pupillen: € 8,50 per maand;
  • Wasgeld: € 6,00 per jaar voor senioren en junioren;
  • Niet spelende leden en donateurs: € 50,00 per seizoen;
  • Het 2e en volgende jeugdlid uit één gezin krijgt 50% korting op de vastgestelde contributie.

De contributie wordt jaarlijks door de ALV vastgesteld en wordt in twee keer van de bankrekening afgeschreven. De contributie wordt betaald voor het volledig seizoen, ook als men tussentijds stopt met het lidmaatschap.