Visie SV Harskamp

SV Harskamp wil het mogelijk maken om binnen Harskamp actief en passief bezig te zijn met veldvoetbalsport. De vereniging wil voor haar jeugdleden een vereniging zijn waar zij zich thuis voelen en waar ieder jeugdlid op zijn of haar niveau kan voetballen, waarbij plezier en sfeer voorop staan. Veel aandacht zal worden besteed aan de onderlinge saamhorig- en betrokkenheid. De vereniging werkt met een duidelijke aansturing (organisatie), een adequate verdeling van taken en het dragen van verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van die taken.Leden kunnen de voetbalsport zowel recreatief als prestatief beoefenen op ons mooie gezellige toegankelijke complex binnen het dorp. Kort gezegd wil SV Harskamp sterk zijn door saamhorigheid en samenwerking.

Kracht door saamhorigheid en samenwerking

SV Harskamp benadrukt in het uitoefenen van de voetbalsport het teambelang waarbij individuele sterkten tot zijn recht komen en individuele zwakten worden geneutraliseerd. Buiten de uitoefening van de sport promoot SV Harskamp ook dat zij een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft. Zij stelt zich daarom ten doel om de jeugd goed op te vangen waarbij de door de vereniging vastgestelde waarden en normen het uitgangspunt zijn (zie statuten). SV Harskamp wil op deze wijze ook een bijdrage leveren aan het bevorderen van de gemeenschapszin.

Prestatiegericht

De best presterende leden voetballen in het vaandelteam: het eerste elftal. Deze leden worden per wedstrijd gekozen uit een selectie van ongeveer dertig leden. Leden uit de selectie die niet gekozen worden in het eerste elftal spelen ook prestatiegericht in het tweede elftal. Het sportieve doel is om met het eerste elftal in de derde klasse KNVB te spelen. We streven ernaar dat de sterkte van zowel het eerste als tweede elftal het hechte teamverband zal zijn. Goede faciliteiten en gezelligheid zijn hierbij de bevorderende elementen. Het eerste elftal is de bindende factor binnen onze vereniging. Het elftal fungeert als voorbeeldfunctie voor de jeugd en haar wedstrijden vormen het middelpunt van de passieve voetbalrecreatie. Onze jeugdopleiding heeft als doel zoveel mogelijk spelers op te leiden voor het spelen op eerste elftal niveau. Het hechte teamverband speelt daarom ook een grote rol in onze jeugdopleiding. Binnen de jeugd is het A1 elftal de bindende factor met bijbehorende voorbeeldfunctie.

Recreatief

SV Harskamp biedt ook de mogelijkheid recreatief te voetballen. Naast het teamverband staan lichaamsbeweging, ontspanning en gezelligheid hierbij hoog in het vaandel zowel bij de jeugd als senioren. Seniorenteams hebben een voorbeeldfunctie voor de jeugd.

Passief

De Vereniging biedt passieve leden een goede en gezellige accommodatie om het voetbalspel te bekijken en natuurlijk ook voor een gezellig samenzijn.

Normen en waarden

SV Harskamp let nauwgezet op normen en waarden. Wat zijn normen en waarden? Je zou kunnen zeggen: “de spelregels van SV Harskamp, de wijze waarop we met elkaar (horen) om te gaan en de manier waarop we ons (behoren te) gedragen”. De normen en waarden zijn uitgebreid vastgelegd in de statuten van SV Harskamp.

Gemeente Ede

SV Harskamp kan niet zonder de steun en medewerking van de gemeente Ede. SV Harskamp wil op haar beurt de gemeente bieden: een positieve uitstraling in de regio, het bieden van zowel passieve als actieve recreatie voor alle inwoners van Harskamp en omgeving, het leveren van een positieve bijdrage aan de gemeenschapszin.

Verenigingen / kerken / scholen

De vereniging stelt zich open voor alle maatschappelijke ontwikkelingen en wil daarin een partner zijn voor andere verenigingen c.q. organisaties.

Sponsoren

SV Harskamp kan niet zonder de steun van haar sponsoren. De vereniging biedt op haar beurt iedere sponsor gelegenheid voor het promoten van de belangen van de sponsor in een goed samenwerkingsverband. Door het sponsoren van SV Harskamp levert een sponsor ook een bijdrage aan de gemeenschap hetgeen een positieve associatie van de gemeenschap met de sponsor bevordert. Tevens zullen de sponsoren goed op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen binnen de club en hopen wij dat zij een vaak geziene gast zijn op ons sportpark.

Vrijwilligers

Geen vereniging draait zonder vrijwilligers. Daarom promoot SV Harskamp dat ieder lid een bijdrage levert aan het draaiende houden van de vereniging. SV Harskamp biedt elke vrijwilliger naast gezelligheid veel respect, aandacht en waardering voor het verrichte werk. Vele handen maken licht werk.

Ouders van jeugdleden

SV Harskamp rekent erop dat ouders van jeugdleden hun kinderen ondersteunen in het uitoefenen van de voetbalsport. De vereniging spant zich op haar beurt in, dat uw kind zich plezierig kan ontspannen met voetballen en zich ontwikkelen in deze sport door middel van trainingen en wedstrijden. Daarnaast willen wij een bijdrage leveren uw kind te leren denken en handelen in team en organisatieverband. Om onze vereniging makkelijk bereikbaar te maken binnen ons dorp zijn wij bereid om te helpen om uw kind wedstrijden en trainingen te kunnen laten bezoeken.