Gedragsregels SV Harskamp

Doelstelling

SV Harskamp wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk. SV Harskamp wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers en ouders/verzorgers op dit vlak. SV Harskamp moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. SV Harskamp heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Het bestuur en de betreffende commissies dragen de gedragscode actief uit.

Gedragsregels

Hieronder staan de gedragsregels die worden toegepast bij SV Harskamp. Ze zijn bedoeld voor iedereen die gebruikt maakt van de faciliteiten van SV Harskamp, zowel spelend als niet spelend of als bezoeker.

Normen en Waarden

 • SV Harskamp vindt het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt bij de vereniging. We zijn daarom alert op treiteren, discriminatie en kwetsen van anderen. En dat geldt natuurlijk ook ten opzichte van de tegenstander, de meegekomen supporters van de tegenstander en de scheidrechters.
 • Respect voor elkaar en onze eigendommen telt voor onze vereniging zwaar. Wees zuinig op de spullen die je ter beschikking hebt gekregen van de vereniging, wees voorzichtig met de spullen van een ander in de kleedkamer en verniel niets. Wees je er bewust van dat verstrekte spullen vaak gesponsord zijn.
 • Grof taalgebruik en vloeken willen we bij de vereniging niet horen. Als het nodig is, zullen we onze eigen leden, maar ook de tegenstander hier op attenderen.
 • Ouders zijn voor, met name jeugdspelers, het belangrijkste voorbeeld. Hoe beter ouders zich aan afspraken over gedrag houden, hoe groter de kans dat kinderen dit nu en later ook zullen doen. SV Harskamp heeft trainers en leiders (al dan niet op vrijwillige basis). Zij bepalen de gang van zaken rond een team. Hebt u kritiek, op- of aanmerkingen op de begeleiding of de organisatie, geef dit dan door aan de teambegeleiding (niet onder de wedstrijden). Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met een van de commissieleden of iemand van het bestuur.
 • Kaderleden (bestuur, leiders, trainers, etc.) hebben een voorbeeldfunctie binnen de vereniging. Zij zijn zich daar van bewust en handelen als zodanig.
 • Onsportief of ongepast gedrag van de tegenstander is geen vrijbrief om daar in mee te gaan.

Alchohol, Roken en Drugs

 • In de gehele bebouwing van onze vereniging geldt een rookverbod. Dus ook in de kleedkamers.
 • Het gebruik van alcoholische dranken is alleen toegestaan in de kantine.
 • Alcoholische dranken worden pas na 12.00 verkocht in de kantine.
 • Er worden geen alcoholische dranken verstrekt aan leiders, trainers en andere begeleiders van de teams tijdens het uitoefenen van hun functie.
 • Het nuttigen van alcoholische dranken is alleen toegestaan aan personen van 18 jaar of ouder.
 • Drugs zijn niet toegestaan bij de voetbalvereniging Harskamp.

Praktische Regels

 • Honden zijn welkom op ons complex, maar wel aangelijnd.
 • Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus rond het veld als je naar de andere kant moet en blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.
 • De toegangen naar de velden worden in verband met de veiligheid (zoals ambulance verkeer) vrijgehouden.
 • Fietsen en brommers worden in / bij de fietsenstalling geplaatst.
 • Schone kleedkamers zijn zowel voor onze eigen teams als de tegenstanders prettig omkleden en dragen bij aan een verzorgde uitstraling van de vereniging. Let er daarom op bij het verlaten van de kleedkamer dat alles netjes is.

Toezicht en de Praktijk

Het op papier zetten van de gedragsregels is niet voldoende. Praten over gedragsregels en (doen) handhaven is zeker zo belangrijk om er voor te zorgen dat het gaat leven, wordt uitgedragen en wordt nageleefd. Aan het begin van een lidmaatschap ontvangt ieder lid een exemplaar van deze gedragsregels. De bestaande leden kunnen er één verkrijgen bij het bestuur.