SV Harskamp in het kort

SV Harskamp werd op 15 juni 1948 opgericht in de bakkerij van Geert Pieters aan de Dorpsstraat in Harskamp. Een twintigtal jongeren uit het na de oorlog opbloeiende Veluwse dorp staken de koppen bij elkaar en er werd besloten om een vereniging op te richten. De naam zou worden VVH, maar dat bestond al en kreeg bij de KNVB geen inschrijving. Het werd daarom SVH. Deze stoere mannen uit dorp Harskamp (Vooreind) en de lintbebouwing richting Stroe (Achtereind) hadden al wel enige wedstrijden in de benen, maar dat mocht geen naam hebben. Grote roergangers uit die tijd waren de families Jacobsen, de Geit, Borgers en Kleijer. De eerste voorzitter werd Cees van Loenen senior.

Historie van SV Harskamp

De afgelopen jaren heeft het 1e herenteam met wisselend succes in de vierde klasse gespeeld. Seizoen 2009-2010 was een succesvol seizoen waarin promotie naar de derde klasse werd afgedwongen. Behalve een kleurrijke geschiedenis is onze vereniging in het bezit van een prachtige kantine en sportaccommodatie, gelegen aan de Otterloseweg te Harskamp.

SV Harskamp is een voetbalvereniging, welke toegankelijk is voor iedereen. Onze vereniging wil zich onderscheiden van andere verenigingen door te werken volgens een goed opgezet organisatieplan. Wij streven naar een goede band met onze leden, niet alleen met de jeugdleden zelf, maar ook met de ouders. SV Harskamp heeft in totaal (senioren en jeugd) een kleine 200 leden en bij ons kunnen kinderen voetballen in de leeftijd van 5 tot en met 18 jaar. De jeugdcommissie opereert onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur is het hoogste orgaan binnen SV Harskamp. De vereniging telt 4 seniorenelftallen en doorgaans zo'n 6 à 7 jeugdteams.

SV Harskamp is een kleine dorpsvereniging waar toch veel aandacht is voor de kwaliteit van het spel. Het is ook de enige voetbalvereniging in het dorp. De vereniging biedt de jeugdspelers gediplomeerde trainers en goede begeleiders. Deze zijn er voor alle jeugdspelers. SV Harskamp heeft als visie dat het plezier voor de jeugdspelers voorop staat en dat we daarbinnen proberen elke voetballer op zijn eigen niveau zo goed mogelijk te laten presteren. Lees hier meer over de visie van SV Harskamp.

SV Harskamp

SV Harskamp wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk. SV Harskamp wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers en ouders/verzorgers op dit vlak. SV Harskamp moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. SV Harskamp heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Het bestuur en de betreffende commissies dragen de gedragscode actief uit.

Naast voetbal verzorgt SV Harskamp ook allerlei andere activiteiten zowel binnen als buiten de vereniging. We gaan dan zaalvoetballen, zwemmen, doen spelletjes in de kantine, oliebollen bakken, een puzzelrit en nog veel meer. Hiervoor hebben we een speciale activiteitencommissie. Elk jaar gaat de jeugd tijdens de herfstvakantie op voetbalkamp.

Ook buiten de vereniging is SV Harskamp actief. Zo is er onlangs samen met Sport Service uit Ede een straatvoetbaltoernooi georganiseerd en verzorgen we samen met andere verenigingen echte dorpsactiviteiten.