Mededeling van het bestuur

Beste leden, voetbalvrienden,

Hoe zullen we beginnen? Wat een rare tijd is het nu. Een tijd waarbij onzekerheid hoogtij viert. Allereerst hopen wij dat iedereen nog gezond is en blijft en dat jullie allemaal goed zorgen voor jezelf en elkaar.

Het voelt vreemd aan voor iedereen om zo beperkt te worden in onze bewegingsvrijheid en tijdsbesteding, maar de KNVB heeft in onze ogen het enige juiste besloten, bescherming van de mensen op de eerste plaats. Afgelopen dinsdag, 31 maart, heeft de KNVB het bericht verstuurt dat voor het seizoen 2019/2020 de voetbalcompetitie definitief tot een einde is gekomen. Dit betekent dat er voor dit seizoen geen eindstanden worden bepaald. Omdat we dit seizoen de competities niet meer hervatten is er dus ook geen sprake van kampioenen, promovendi en degradanten. Ook worden de bekercompetities niet uitgespeeld. Het volgende seizoen start iedereen weer in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen.

Dit heeft natuurlijk gevolgen voor bepaalde zaken binnen onze club, bv toernooien en andere evenementen die afgeblazen zullen worden. Hieronder volgt een overzicht van de toernooien en evenementen die niet doorgaan:

  • Voetbalkamp (voorlopig verplaatst naar de herfstvakantie)
  • Hemelvaarttoernooi
  • Familiedag
  • Familie Vonk toernooi
  • Vrijwilligersfeest

Het zijn lastige tijden voor iedereen en daar ontkomt een voetbalclub ook niet aan. Ook financieel komt deze crisis keihard aan bij ons. Als voetbalvereniging maak je aan het begin van het seizoen een begroting. Die begroting bestaat aan de kostenkant voor het overgrote deel uit vaste kosten die je door het jaar heen maakt. Deze kosten lopen ook nu grotendeels gewoon door. Tegelijk zien we dat er veel minder inkomsten zijn, doordat we de inkomsten uit de kantine missen. Ook is het nog maar de vraag hoe het met de sponsorinkomsten zal gaan. Als bestuur kijken we hoe we dit kunnen oplossen. Op termijn is er wel wat verlichting, doordat we een beroep op een tweetal regelingen kunnen doen. De penningmeester is momenteel druk bezig dit te regelen.

De afgelopen dagen hebben wij ook vragen ontvangen over de contributie. Als vereniging zullen we echter de lasten gezamenlijk moeten dragen. Dit geldt niet alleen voor SV Harskamp. Alle sportclubs hebben samen het standpunt ingenomen dat we de kosten die een vereniging met zich mee brengt met zijn allen moeten dragen. De KNVB heeft bekend gemaakt dat er geen contributie wordt geïnd over de maanden mei en juni. Dit is een goed gebaar om de voetbalverenigingen tegemoet te komen in de maandelijkse kosten. Dit betekent echter jammer genoeg niet dat SV Harskamp dit kan doorschuiven naar de leden. Er geldt bij SV Harskamp een jaarcontributie die in twee delen opgeknipt is. Vanwege het mislopen van de kantine inkomsten en mogelijke sponsorinkomsten is het nodig om de volledige jaarcontributie te innen. In juni zullen wij dus gewoon de contributie over het 2e gedeelte van seizoen 2019-2020 gaan innen. We vragen jullie begrip hiervoor.

De voorbereidingen voor het volgende seizoen gaan ook gewoon door, in de komende maanden moeten de teamindelingen ook weer klaar zijn. Met welke teams gaan we de competitie in, welke begeleiding is daarbij etc. Daar is onze TC en jeugdcommissie nu al mee bezig.

Wij willen graag als bestuur alle vrijwilligers nogmaals bedanken voor hun inzet van het afgelopen seizoen. Een seizoen met een vreemd einde, maar wel weer met een enorme inzet vanuit jullie. Wij hopen natuurlijk dat jullie je volgend seizoen ook willen blijven inzetten voor onze mooie vereniging, zodat we dan ook misschien weer onze sportieve doelstellingen kunnen gaan halen.

De komende tijd zullen we jullie via de website en facebook op de hoogte houden wanneer er belangrijke gebeurtenissen te delen zijn. Mochten jullie nog vragen hebben aan ons, schroom niet, je kunt altijd bellen of mailen.

Sportieve groeten en blijf gezond,
het bestuur van SV Harskamp.