Groot onderhoud is begonnen

Update 7 & 14 juli

Op de zaterdag 7 en 14 juli zijn er vele uren gemaakt om bij s.v. Harskamp de fietsenstalling binnen de omheining te halen. Het uitgraven was al eerder gedaan, maar het grote werk moest nog gebeuren. “Op een gegeven moment”, waren er ruim 20 vrijwilligers in de weer om de baan te vlakken, de stenen aan te voeren, de stenen te leggen. Zo hier en daar liep er een zwaargewicht tussen voor het aantrillen. Ja, de ploeg van Leo kende zelfs niet-leden van onze vereniging die een handje kwamen helpen.

Omdat de temperatuur een vervelende factor dreigde te worden had gruppenfuhrer Rap de manschappen gesommeerd om rond de klok van 07.00 uur te beginnen. Dat viel niet mee, maar de meesten waren op tijd. Een bakkie koffie en daarna vol aan de gang. Het was maar goed dat Barry Waaijenberg en Jan van Maanen er waren om de mensen te voorzien van koffie, maar vooral van veel watertjes. Wat een zweetboel. Maar het resultaat mocht er wezen. Zowel de eerste als de tweede zaterdag was een heleboel werk verricht. Natuurlijk nooit genoeg, maar er komen nog meer vrije dagen.

Afgelopen maandag is de nieuwe straat aangetrild en voorzien van brekerszand. Bijgaande foto’s vertellen meer dan een heel verhaal. Daarom tot slot iedereen die zijn best heeft gedaan hartelijk dank weer voor de uren die je hebt kunnen vrijmaken voor je cluppie. Super en proost.

De werkzaamheden die nog moeten worden gedaan:

  • Hekwerk rondom de nieuwe fietsenstalling
  • Vlaggenmasten nog in top
  • Schilderwerk van exterieur en interieur
  • Wellicht Ballenbox
  • Aansluiting verlichting en aanpassen reclamezuil

Foto’s zaterdag 7 juli

Viermaal een impressie van een groeiende stoep. Steeds meer stenen op de juiste plaats. Ook de standaards voor de fietsen zijn al richting de nieuwe posities gemanoevreerd.

Groot onderhoud is begonnen

Groot onderhoud is begonnen

Groot onderhoud is begonnen

Groot onderhoud is begonnen

Foto’s zaterdag 14 juli

De stoepranden zitten er ook in en de nieuwe entreelokaal (gemaakt door Harm van Rooijen) staat op zijn plek. Moet nog wel een dakbedekking op en een raampje erin. Zelfde de reclamezuil staat op zijn nieuwe plaats.

Groot onderhoud is begonnen

Groot onderhoud is begonnen

Groot onderhoud is begonnen

Groot onderhoud is begonnen

Update 5 juli

De plaggen zijn verwijderd. De vuile grond is er af. De riolering, inclusief straatkolk is geplaatst en aangesloten op het grote riool. Het straatzand (ondergrond) is op de plek van bestemming terecht gekomen en aangetrild. De stenen zijn al om de nieuwe straat klaargezet om gelegd te worden. De lijntjes zijn uitgezet en inmiddels is de zilveren reclamezuil uit de grond getrokken en ligt klaar om geplaatst te worden op de nieuwe stek.

Het is de bedoeling dat deze week de verdere voorbereidingen worden getroffen om a.s. zaterdag (7 juli) een grote ruk te geven aan de realisatie van de inpandige fietsenstalling. De huidige fietsenstalling wordt omgetoverd tot parkeerplaatsen (vakken) voor gemotoriseerd verkeer. Hopelijk komt zaterdag ook de nieuwe entreepartij tevoorschijn, maar dat kan ook een weekje later worden. Dat ligt aan de handjes die komende zaterdag beschikbaar zijn.

Groot onderhoud is begonnen

Groot onderhoud is begonnen

De straatklinkers staan te wachten op vele handen die nodig zijn om er een straat van te maken.

Update 30 juni

Afgelopen zaterdag (30 juni 2018) de laatste sportactiviteit van het seizoen 2017-2018 gehad, namelijk het familie-Vonk-toernooi. Zowel de gemeente Ede als onze eigen GOP (Groot Onderhoud Ploeg) kunnen van start met de werkzaamheden van het groot onderhoud.

Groot onderhoud is begonnen

Hierbij de eerste foto: Hans Iping en Jarno van Omme zijn met de oude tegels in de weer. Harry van den Brink en Leo Rap hanteren de bats en Dirk van Wikselaar treedt nu even op als fotograaf. Meer mensen hebben we (nog) niet gezien. De machinerie komt van Leo Rap (neef van) en de machinist moet eigenlijk ome Leo zeggen, maar dat heb ik niet gehoord.

Dit is nog maar het begin. Er staan vele klussen in het dagboek van Leo. We hebben echt meer mensen nodig om alle karweien te klaren. Geef je nog snel op bij Leo Rap via 06-50205506 of stuur een appje wanneer je kunt helpen. Leo zal een mooi klusje voor je uitzoeken. Dat is hem wel toevertrouwd.